Kontrola doraźna w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem (Realizacja zadań samorządu gminnego w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi)