Kontrola doraźna w Środowiskowym Domu Samopomocy w Horyńcu-Zdroju (Przestrzeganie standardu usług świadczonych przez środowiskowy dom samopomocy)