Kontrola doraźna w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie (Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w związku z dniami wewnętrznymi w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)