Kontrola doraźna w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie (Przestrzeganie przepisów ustawy o działalności leczniczej)