Kontrola kompleksowa w Gminie Chmielnik (Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez samorząd gminny)