Kontrola kompleksowa w Gminie Dynów (Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez samorząd gminny)