Kontrola kompleksowa w Gminie Grębów (Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez samorząd gminny)