Kontrola kompleksowa w Gminie Jasło (Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez samorząd gminny)