Kontrola kompleksowa w Gminie Jodłowa (Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez samorząd gminny)