Kontrola kompleksowa w Gminie Lubaczów (Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez samorząd gminny)