Kontrola kompleksowa w Gminie Sanok (Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez samorząd gminny)