Kontrola kompleksowa w Gminie Wielkie Oczy (Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez samorząd gminny)