Kontrola kompleksowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej – pow. dębicki (Działalność OPS w przedmiocie realizacji zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej)