Kontrola kompleksowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korczynie (Realizacja zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej…)