Kontrola kompleksowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu (Działalność OPS w przedmiocie realizacji zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej…)