Kontrola kompleksowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orłach (Realizacja zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej, zgodność zatrudnienia pracowników OPS z wymaganymi kwalifikacjami)