Kontrola kompleksowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Solinie z/s w Polańczyku (Bieżąca działalność OPS w przedmiocie realizacji zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej)