Kontrola kompleksowa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)