Kontrola kompleksowa w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie (Całokształt zagadnień związanych z organizacją i funkcjonowaniem jednostki)