Kontrola kompleksowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie (Działalność OPS w przedmiocie realizacji zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej)