Kontrola kompleksowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu (Działalność OPS w przedmiocie realizacji zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej)