Kontrola kompleksowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie (Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie)