Kontrola kompleksowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku (Realizacja zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej…)