Kontrola kompleksowa w Mieście i Gminie Baranów Sandomierski (Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez samorząd gminny)