Kontrola kompleksowa w Mieście i Gminie Kańczuga (Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez samorząd gminny)