Kontrola kompleksowa w Mieście i Gminie Kolbuszowa (Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez samorząd gminny)