Kontrola kompleksowa w Mieście i Gminie Narol (Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez samorząd gminny)