Kontrola kompleksowa w Mieście i Gminie Nowa Dęba (Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez samorząd gminny)