Kontrola kompleksowa w Mieście i Gminie Ustrzyki Dolne (Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez samorząd gminny)