Kontrola kompleksowa w Niepublicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Dzieci i Młodzieży „MAJA” w Krośnie (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)