Kontrola kompleksowa w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Lig-Dent w Krośnie (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)