Kontrola kompleksowa w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zdrowie-Chorkówka” w Chorkówce (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)