Kontrola kompleksowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy (Realizacja zadań powiatu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie)