Kontrola kompleksowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku (Realizacja zadań powiatu z zakresu przecidziałania przemocy w rodzinie)