Kontrola kompleksowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli (Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie)