Kontrola kompleksowa w Przychodni Lekarskiej przy „Inco Veritas” w Tarnowcu (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)