Kontrola kompleksowa w Przychodni Rehabilitacyjnej Spółdzielni Inwalidów „Praca” w Jarosławiu (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)