Kontrola kompleksowa w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie (Realizacja zadań samorządu województwa w zakresie pomocy społecznej…)