Kontrola kompleksowa w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie (Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie)