Kontrola kompleksowa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowosiółkach (Organizacja i funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy w zakresie realizacji zadań zawartych w ustawie o pomocy społecznej)