Kontrola kompleksowa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woliczce (Organizacja i funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy w zakresie realizacji zadań zawartych w ustawie o pomocy społecznej)