Kontrola kompleksowa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zalesiu z filią w Łapajówce (Organizacja i funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy)