Kontrola kompleksowa w Wojewódzkim Szpitalu w Tarnobrzegu (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)