Kontrola problemowa w Bieszczadzkim Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym z siedzibą w Krośnie (Realizacja zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego)