Kontrola problemowa w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu (Funkcjonowanie jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne)