Kontrola problemowa w Fundacji na Rzecz Pomocy Społecznej „Promyk” w Rzeszowie (Realizacja zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej realizowanych na podstawie umów zawartych z wojewodą)