Kontrola problemowa w Fundacji „Otwartych serc” w Krośnie (Zgodność działania organizacji pożytku publicznego z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)