Kontrola problemowa w Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” w Lipniku z/s Łopuszka Mała – Świetlica „Wzrastanie” w Łańcucie i Przeworsku (Realizacja zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej realizowanych na podstawie umowy zawartej z wojewodą)