Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzyskach (Prawidłowość realizacji świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego)