Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedliczu (Prawidłowość realizacji świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego)